Energetische (stoel)massage

Bij de Energetische (Stoel)massage wordt er vanuit een andere visie gemasseerd; doordat de Energetische (Stoel)massage vanuit een Holistische visie wordt gegeven, wordt deze massage met een andere intentie gegeven wat tot een compleet andere massagebehandeling leidt.

Bij Energetische (Stoel)massage word je lichaam op een natuurlijke manier van stress bevrijdt. De massage richt zich op alle stromingen in het lichaam, zoals de fysieke stromingen in  spieren en ook stromingen als de lymfestroom, de bloedsomloop en de ademhaling.  Maar ook op de energetische doorstroming in o.a. de meridianen en chakra’s.

Kenmerkend van energetische massage is dat het een zachte en contactvolle manier van aanraken is. Zo krijgt het lichaam de tijd om zich te openen en kunnen ook diepere lagen in de massage worden gevoeld. Als ontvanger maak je zo contact met gevoelens en herinneringen die in je lichaam aanwezig zijn.

In deze massage worden de chakra’s ook meegenomen, daar deze via de rugzijde allemaal goed benaderbaar zijn. De chakra’s begrijpen is de mens begrijpen. De kracht van aandacht geven aan de chakra’s binnen deze cursus is dat we de chakra’s helder en praktisch benaderen en uitleggen. We blijven zogezegd met beide benen op de grond. De chakra’s worden gekoppeld aan delen van het lichaam, lichamelijke klachten, bewustzijnsniveaus, onze overtuigingen en patronen, het innerlijk kind en nog veel meer. Eigenlijk worden ze gekoppeld aan het leven van alle dag. Hierdoor worden chakra’s heel herkenbaar en begrijpelijk en daardoor toepasbaar in ons dagelijks leven.

Door het masseren van drukpunten (acupressuurpunten) wordt ook het meridiaan stelsel meegenomen in onze behandeling. Meridianen kunnen worden gezien als kanalen die ervoor zorgen dat de levensenergie of Chi op de juiste manier door het menselijk lichaam wordt rondgestuurd. Door middel van deze kanalen, de energiebanen of meridianen, worden twaalf belangrijke organen verbonden met alle andere zintuiglijke, emotionele en fysiologische aspecten van het lichaam.

Door de unieke combinatie van het masseren van zowel acupressuurpunten, als chakragebieden, de stoelmassage technieken en de rustgevende strijkingen gaat de energie door het lichaam stromen en wordt zowel het immuunsysteem (fysiek) als het zelf herstellend vermogen (energetisch) gestimuleerd. Door de holistische benadering kan er bewustwording optreden als opstap naar heling van klachten.